ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ จัดทำโดย นาย ภาติยะ ศรีเสือ เอกพลศึกษาและเทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

 ประวัติส่วนตัว
 นายภาติยะ  ศรีเสือ
ชื่อเล่น โต   
โปรแกรมวิชา  พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา
คณะ   ครุศาสตร์   คบ.  3
มหาวิทยาลัยราชฏัฐหมู่บ้านจอมบึง